Hungarian
Az Ön kosara üres!

Adatvédelmi nyilatkozat

A vásárló szerződéses adatait – így különösen a regisztráció alkalmával megadott személyes, szállítási és számlázási adatokat – kizárólag saját belső rendszerünkben tároljuk. Az adattárolás kizárólagos célja a felek jogviszonyának elősegítése, a kapcsolattartás megkönnyítése.

 

Az általa megadott adatok valóság tartalmáért a vásárló felel, az azokban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a részünkre, a késedelmesen, illetőleg tévesen közölt adatokból eredően felmerülő károkért a kárfelelősség a vásárlót terheli.

 

A vásárlói adatokat arra nem jogosult harmadik fél számára nem továbbítjuk, azokat kizárólag szerződéses célokra használjuk fel. Nem minősül az adatvédelmi rendelkezések megsértésének a felek közötti jogügylet teljesítése érdekében történő adattovábbítás, így különösen jogosultak vagyunk harmadik személy, szállító igénybevétele esetén a kiszállítás sikeres teljesítése érdekében, illetőleg a kapcsolattartás elősegítése érdekében a szükséges adatok kiadására.

 

Az általunk üzemeltetett rendszer a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Az ilyen módon rögzített adatok kizárólag a felhasználói szokások megismerését szolgálják, azokat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel.

 

A vásárlók részére hírlevelet, vagy egyéb reklám levelet küldhetünk, amennyiben a vásárló a regisztráció során a szükséges adatai megadásával előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A fenti hozzájárulását a vásárló bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küldünk, töröljük a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

Theme by CWG
Bio webáruház - Biobolt.co @ 2014 - - Mozgásba hozta: GrenT Média.hu
Top